Valentine's Day Special Sale

 

Valentine's Day Special Sale

 

 

วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์  2566

 

 

 

ลดค่าขนส่งทางรถ(ช่องทางใหม่)

ลดค่าขนส่ง 35 บาท/Kg.

ลดค่าขนส่งทางเรือ

ลดค่าขนส่ง 30 บาท/Kg.

.

เงื่อนไข

1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดออเดอร์และชำระเงินในช่องทางปกติของสินค้าทั่วไปทางรถ(ช่องทางใหม่)ที่คิดค่าใช้จ่ายตามน้ำหนักจริง

2.เงื่อนไขการเปิดออเดอร์

 2.1 คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาและชำระเงิน ภายในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

 2.2 แจ้งเติมเงินภายในเวลา 17.00 น.

 2.3 วันสุดท้ายของกิจกรรมโปรโมชั่น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ตัดยอดชำระค่าสินค้าในออเดอร์ด้วยตนเองก่อน เวลา 18.00 น.

3. สงวนสิทธิ์เฉพาะออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น

4. โปรโมชั่นนี้เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น

.

รับสิทธิ์คลิก!!

สมัครสมาชิก: https://www.taobaocargo.com/

E-mail : tc@taobaocargo.com

Twitter : https://twitter.com/Tc_Taobaocargo

Call center : 080-003-3939

 

#Baobaocargo #เป่าเปาคาร์โก้ #taobao #tmall #ทีมอลล์ #นำเข้าสินค้าจากจีน #สั่งซื้อสินค้าจากจีน #สั่งของจีนจากเถาเป่า 

477 10-02-2023 09:52