อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

แบบ FIX
5.15

เริ่มใช้วันที่ : 26-09-2023

แบบช่องทางด่วน
5.15

เริ่มใช้วันที่ : 26-09-2023

แบบ STEPWOW
5.15

เริ่มใช้วันที่ : 26-09-2023

แบบคิดตามจริง
เริ่มต้น-ขึ้นไป=5.15

เริ่มใช้วันที่ : 26-09-2023

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า