อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

แบบ FIX
5.20

เริ่มใช้วันที่ : 09-04-2024

แบบช่องทางด่วน
5.20

เริ่มใช้วันที่ : 09-04-2024

แบบ STEPWOW
5.20

เริ่มใช้วันที่ : 09-04-2024

แบบคิดตามจริง
เริ่มต้น-ขึ้นไป=5.20

เริ่มใช้วันที่ : 09-04-2024

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า