wow wow wow... ลดเหลือ 45฿/กิโลกรัม เฉพาะวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น

 เงื่อนไขโปรโมชั่นกิโลกรัมละ 45 บาท

- สำหรับบิลสั่งซื้อสินค้าแบบคิดตามจริงเท่านั้น
- การขนส่งสินค้า จีน-ไทย เฉพาะทางรถ
- ชำระเงินค่าสินค้าภายในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 
- เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น

 

600 15-11-2019 15:14