wow wow wow... ลดเหลือ 49฿/กิโลกรัม เฉพาะวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น

 

 

 

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นกิโลกรัมละ 49 บาท
- สำหรับบิลสั่งซื้อสินค้าแบบคิดตามจริงเท่านั้น
- การขนส่งสินค้า จีน-ไทย เฉพาะทางรถ
- ชำระเงินค่าสินค้าภายในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2562 
- เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น

 

 

274 01-11-2019 09:18