ค่าขนส่งในจีนที่แสดงขึ้นอยู่ที่หน้าเว็บนี้เป็นการคิดต่อชิ้น สินค้า หรือหลาย ๆ ตัว?

 

 

20-08-2016