ค่าขนส่งโดยปกติแล้วร้านค้าจะคำนวณจากอะไร?

 

01-01-1970