6.6 BAOBAOCARGO SUPERSALE ลด50% ค่าขนส่งจีน-ไทย

เงื่อนไขโปรโมชั่นส่วนลดค่าขนส่งจากจีนมาไทย 50%

- สำหรับบิลสั่งซื้อสินค้าแบบคิดตามจริงเท่านั้น

การขนส่งสินค้า จีน-ไทย เฉพาะทางรถ

ชำระเงินค่าสินค้าภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 

เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น

 

378 06-06-2019 09:41