อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

เรทสั่งซื้อแบบ FIX
4.89

เริ่มใช้วันที่ : 03-09-2018

เรทสั่งซื้อแบบ ช่องทางด่วน
4.89

เริ่มใช้วันที่ : 03-09-2018

เรทสั่งซื้อแบบ คิดตามจริง
เริ่มต้น-1,999¥=4.89
2,000¥-9,999¥=4.89
10,000¥-19,999¥=4.89
20,000¥-ขึ้นไป=4.89

เริ่มใช้วันที่ : 03-09-2018

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า