อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

เรทสั่งซื้อแบบ FIX
5.07

เริ่มใช้วันที่ : 01-07-2018

เรทสั่งซื้อแบบ ช่องทางด่วน
5.07

เริ่มใช้วันที่ : 01-07-2018

เรทสั่งซื้อแบบ คิดตามจริง
เริ่มต้น-1,999¥=5.07
2,000¥-9,999¥=5.07
10,000¥-19,999¥=5.07
20,000¥-ขึ้นไป=5.07

เริ่มใช้วันที่ : 01-07-2018

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า