อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

แบบ FIX
5.55

เริ่มใช้วันที่ : 13-09-2022

แบบช่องทางด่วน
5.55

เริ่มใช้วันที่ : 13-09-2022

แบบ STEPWOW
5.55

เริ่มใช้วันที่ : 13-09-2022

แบบคิดตามจริง
เริ่มต้น-ขึ้นไป=5.55

เริ่มใช้วันที่ : 13-09-2022

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า