Amazing Thailand

 

 

 

 

 

 

 

Amazing Thailand
 
 

เพียงคุณลูกค้า ทายชื่อจังหวัด จากรูปภาพของดีประจำแต่ละจังหวัดให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกติกา


รับทันที ค่าขนส่งจีน - ไทย 39 บาท / กก.

ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 23 - 27 มกราคม 2561 เวลา 10.00น. – 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี เวลา 17.30 น.
 
 
 
 
 
เงื่อนไขกิจกรรม
 
 
- กด Like เพจ Taobaocargo 
 
 
- กด Like & Share ภาพกิจกรรมนี้ไปบน Timeline ของคุณและตั้งเป็นสาธารณะ แล้วพิมพ์คำตอบที่ถูกต้อง พร้อม แจ้งรหัสลูกค้า และเลขที่บิลสั่งซื้อใต้ภาพกิจกรรม
ตามด้วยแฮชแท็ก #Taobaocargo 
 
 
- 1 แชร์จะได้ส่วนลดค่าขนส่ง 1 บิลสั่งซื้อ เช่น ลูกค้า กดแชร์ไป 3 ครั้ง ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 3 บิลสั่งซื้อ 
 
 
- บิลสั่งซื้อที่ได้รับส่วนลดค่าขนส่ง จะต้องชำระเงินค่าสินค้าเข้ามาในวันที่ 23 - 27 มกราคม 2561 
 
 
- ส่วนลดค่าขนส่งจากจีนมาไทย 39 บาท/กก. ใช้ได้เฉพาะสินค้าทั่วไปแบบคิดตามจริง ทางรถเท่านั้น 
 
 
- ส่วนลดค่าขนส่งจากจีนมาไทย 39 บาท/กก. ใช้ได้เฉพาะบิลสั่งซื้อที่ลูกค้าระบุมาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับบิลสั่งซื้อเลขที่อื่นได้ 
 
 
- คัดเลือกผู้โชคดีจากการตอบคำถามและทำตามกติกาที่ระบุไว้อย่างถูกต้องเท่านั้น 
 
 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

673 23-01-2018 10:06