3 วันเท่านั้น!!! เรทถูกที่สุด ทะลุจักรวาล

 

 

 

TAOBAOCARGO  เรทถูกที่สุด ทลุจักรวาล1.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเปิดออเดอร์และชำระเงินเข้ามาภายในวันที่กำหนดเท่านั้น หากเกินระยะเวลาที่กำหนดระบบจะทำการยกเลิกบิลโดยอัตโนมัติ

2.ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 00.01 น. - 23 ธันวาคม 2560 เวลา 23.59 น.

3.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.ลูกค้าเปิดออเดอร์ได้ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2560

5.แจ้งเติมเงินและชำระออเดอร์ (ระบบชำระเงินอัตโนมัติ)ได้ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2560

6. ชำระออเดอร์ด้วยตนเองได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2560

 

647 20-12-2017 19:59