ปรับอัตตราแลกเปลี่ยนใหม่เป็น 5.60

 

470 19-07-2022 16:42