ปรับอัตราแลกเปลี่ยนใหม่เป็น 5.45

 

60 16-06-2022 14:22