โปรสนับสนุนลูกค้ารายย่อย

  พิเศษค่าขนส่งจีน – ไทย 54 บาท / กก.

  (แบบคิดตามจริง ทางรถเท่านั้น)

 

 สำหรับลูกค้าที่เปิดบิลสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้า เข้ามาในวันที่  1 - 5 และ 16 - 20 ของทุกเดือน

 

  *เฉพาะสินค้าทั่วไป*  

 

7585 17-07-2017 10:55