ค่าขนส่งโดยปกติแล้วร้านค้าจะคำนวณจากอะไร?

 

17-06-2016