ระบบจะคืนเงินค่าสินค้าที่สั่งซื้อไม่ได้ ให้ตอนไหน?

 

ระบบสรุปยอดค่าใช้จ่ายหลังสั่งซื้อและจะคืนเงินค่าสินค้าที่สั่งไม่ได้ให้กับลูกค้าเมื่อระบบถึงขั้นตอนที่ 5 รอเข้าโกดังไทย

 

หมายเหตุ : เหตุผลที่ระบบไม่คืนเงินค่าสินค้าที่สั่งซื้อไม่ได้ในทันทีหลังจากที่จบขั้นตอนสั่งซื้อสินค้าในขั้นตอนที่ เพราะว่ามีบางกรณีที่ร้านค้าจะแจ้งว่าไม่มีสินค้าหรือสินค้าหมดสต็อคในตอนที่เจ้าหน้าที่สอบถามเลข Tracking No. จากทางร้านค้า ดังนั้นเพื่อความถูกต้องระบบจึงจะรอทางเจ้าหน้าที่ล็อกรายการสั่งซื้อและคืนเงินเมื่อจบขั้นตอนที่ 4

 

1) ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เก็บกับลูกค้าในตอนแรก

2) ตารางแสดงค่าใช้จ่ายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สั่งซื้อสั่งซื้อสินค้าเสร็จแล้ว

3) ตารางแสดงยอดเงินที่จะถูกคืนหรือหักเพิ่มจากระบบบาลานซ์ของลูกค้า

หมายเหตุ : กรณีที่มีการหักเพิ่มเช่น ร้านค้าแจ้งเปลี่ยนราคาสินค้า หรือ ลูกค้าแจ้งเพิ่มจำนวนสินค้าที่สั่ง ฯลฯ

 

4) ในกล่อง ประวัติการชำระเงิน – คืนเงิน ระบบจะแสดงรายการคืนเงินค่าสินค้าที่สั่งไม่ได้ พร้อมวันที่และเวลาที่คืนเงิน 

 

17-06-2016