ใช้คูปองทำอย่างไร ?

 

1.กรอกรหัสคูปอง

2.กดปุ่ม ตรวจสอบ

3.กรอกรหัสชำระเงิน

4.กดปุ่ม ชำระเงิน

 

16-08-2016