ใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าอย่างไร?

 

ใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าอย่างไร?

 

 

1) คลิกปุ่มข้อมูลทั่วไป

2) คลิกปุ่มที่อยู่จัดส่งสินค้า

3) คลิกที่ปุ่มเพิ่มที่อยู่จัดส่งสินค้า จากนั้นกรอกรายละเอียดและกดตกลงค่ะ

 

 

05-07-2016