สั่งซื้อและออกบิลสั่งซื้อทำอย่างไร?

 ขั้นตอนค้นหาสินค้า

 

1.ใส่ลิงค์สินค้าจากเว็บ Taobao 1688 และ Tmall

2.คลิกค้นหา

 

 

ระบบจะพาลุกค้ามายังหน้าร้านค้า 

1.เลือกสินค้า

2.ใส่จำนวนสินค้า

3.คุณลูกค้าสามารถใส่หมายเหตุได้ที่ช่องนี้ เช่น ถ้าราคาไม่ตรงกับหน้าเว็บ คุณลูกค้าสามารถหมายเหตุราคาไว้ในช่องนี้ (ถ้ามี) เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอีกครั้งเมื่อถึงขั้นตอนสั่งซื้อ

 

4.คลิกหยิบใส่ตะกร้า

 

 ขั้นตอนการออกบิล

 

1) คลิกที่เมนูตะกร้าสินค้า

2) เลือกรายการสินค้าที่ต้องการออกบิล

3) คลิกสั่งซื้อสินค้า

 

 

1) เลือกประเภทบิล แบบคิดตามจริง แบบ FIX หรือ แบบช่องทางด่วน

2) คลิกเลือกการขนส่งจากจีนมาไทย ทางรถ หรือ ทางเรือ 

3) เลือกการตีลังไม้ ในกรณีที่ต้องการแจ้งเจ้าหน้าที่โกดังที่จีนให้ตีลังไม้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามขนาดลังสินค้า)

 

4) ระบุหมายเหตุถึงเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

 

5) คลิกสั่งซื้อสินค้า

 

 

ระบบจะพาท่านมาที่หน้าบิลที่ออกเสร็จแล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบิลและแจ้งค่าใช้จ่าย

 

 

 

08-06-2016